Jaka jest różnica między protezą stałą a ruchomą?

W przypadku większych braków w uzębieniu celem zapewnienia właściwego ułożenia szczęk, żuchwy, a także zapewnienia właściwej estetyki uśmiechu zaleca się stosowanie protez zębowych. Proteza zębowa zastępuje zęby naturalne i zwykle występuje w dwóch rodzajach protezy stałej oraz tzw. protezy ruchomej. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Kiedy zdecydować się na protezę ruchomą, a kiedy lepszą decyzją będzie proteza stała?


ProtezaKto wykonuje protezy zębowe?

Mając braki w uzębieniu, czy też w przypadku całkowitej utraty zębów stałych sposobem na przywrócenie radości życia i pięknego uśmiechu jest proteza zębowa. Protezy wykonuje się u tzw. protetyka, który po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem i badaniu klinicznym (przedmiotowym) pacjenta oceni rozmiar ubytków w uzębieniu. Na podstawie wykonanych zdjęć rtg i fotografii zewnątrz i wewnątrzustnych ocenia stan uzębienia i zgryzu, by dopasować możliwe do zastosowania rozwiązania do oczekiwań pacjenta. Niekiedy stan zdrowia jamy ustnej pacjenta wymaga leczenia przedprotetycznego, które polegać może na wyleczeniu pozostałych zębów, bądź ich usunięciu – jeśli nie da się ich już uratować. Po zakończonym leczeniu wykonuje się wyciski u pacjenta oraz skany wewnątrzustne, które służą do planowania i wykonania protezy zębowej.


Co to jest proteza stała?

Uzupełnienie brakującego uzębienia jest ważne nie tylko z punktu widzenia estetyki uśmiechu, ale przede wszystkim zdrowia. Do najpoważniejszych konsekwencji zostawienia samym sobie braków w uzębieniu jest zaburzenie funkcjonowania stawów żuchwowo-skroniowych, a z kolei obluzowane pozostałe zęby stają się podatniejsze na uszkodzenia. Źle, niepoprawnie rozdrabniany pokarm wiąże się z występowaniem różnego rodzaju zaburzeń trawienia. Dlatego tak ważne jest możliwie wczesne uzupełnienie braków w uzębieniu. Biorąc pod uwagę protezy stałe, do wyboru są takie rozwiązania protetyczne jak wkłady koronowe, implanty, licówki. Korony zębowe odtwarzają część koronową zęba. Licówki pomagają poprawić kształt i kolor zębów. To rodzaj nakładek przyklejanych do zewnętrznej powierzchni istniejących zębów. Najbardziej inwazyjnym rodzajem protezy zębowej jest korona, która mocowana jest we wkładzie koronowo-korzeniowym lub na oszlifowanym zębie.

Specjalnym rodzajem protezy stałej jest most protetyczny służący uzupełnieniu jednego lub kilku zębów. Przy czym funkcję podporową stanowią własne zęby lub założone implanty zębowe. Funkcję filarów mostu pełnią własne zęby. Ostatnio coraz częściej wykonuje się mosty oparte na implantach. Choć jest to dość drogie rozwiązanie to najmniej problemowe, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację. Nie różni się ona bowiem od tej stosowanej na zębach stałych własnych.


Proteza ruchoma – samodyscyplina przede wszystkim

Wśród protez ruchomych wyróżnia się protezy częściowe (szkieletowe lub nakładowe) oraz protezy całkowite. Protezy szkieletowe są najbardziej zbliżone w użytkowaniu do zębów stałych. Są łatwe w utrzymaniu czystości, a do ich konstrukcji dość łatwo można się przyzwyczaić. Zwykle mocowane są na metalowych klamrach bądź niewidocznych zatrzaskach (specjalnych zamkach). Protezy nakładkowe mocowane na korzeniach zębów lub implantach. Zalecane u osób, którym nie można założyć stałych koron ze względu na uszkodzone korzenie zębowe. Są również dość wygodne i zapewniają wygodne jedzenie oraz mówienie. Najtańsze są protezy akrylowe wymagające największych zabiegów pielęgnacyjnych. Użytkując je, wyraźnie wyczuwalna jest różnica używania innych niż własne zęby i do ich obecności w jamie ustnej koniecznie trzeba się przyzwyczaić. Z czasem, gdy organizm się do nich przyzwyczai, przestają przeszkadzać i można je bez większych problemów stosować przez kilka lat.